Finansal bilgi kavramı, bir kişinin bütçesi veya geliri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak ve bunu etkili bir şekilde yönetebilmek anlamına gelir. Finansal bilgi birikimine sahip bir kişi, tasarruf ve yatırımda doğru seçimleri yaparken gelirini en akıllı şekilde finanse edebilir. Finansal okuryazarlık, parayı yönetirken veya kullanırken maddi gerçeklikle tutarlı olma yeteneği için başka bir terimdir.
Finansal bilgi birikimine sahip biri olabilmek için çeşitli eğitimlere katılabilir ve bu konuda detaylı bilgi alabilirsiniz. Bununla birlikte, bazı kitapları okuyarak ve yeterince doğru rehberlik alarak finansal bilgilere de hakim olabilirsiniz. Kelimenin tam anlamıyla, bir kişi finansal okuryazarlık iddiasında bulunmak için belirli koşulları karşılamalıdır. Bu koşulların başında finansal terimlerin en azından günlük hayatta kullanabilecek düzeyde bilgi sahibi olmaktır.

Harcamaların Gözden Geçirilmesi

Tüm kişisel ve ev giderlerini düzenli olarak kontrol etmemiz gerekmektedir. Ayrıca, aylık hesap özetimizin hareketine göre kredi kartı ödemelerini izler. Harcama yaparken 50-30-20 bakiye kuralını uyguladı. Dengeleme kuralı, gelirlerinin %50’sinin talebe, %30’unun arzularına ve %20’sinin tasarruflara tahsis edilmesi anlamına gelir.
Bakiye kuralları uygulayarak giderleri kontrol edebilirsiniz. Bütçenizi zorladığınızı düşünüyorsanız, tasarruflara ayrılan payı %10’a ayarlayarak talebi artırabilirsiniz. Bu sayede ev giderlerinizi daha iyi planlayabilirsiniz.

Bütçe Planlaması

Finansal bilgiye sahip bir kişi olduğumuzda, fonlarımızı doğru bir şekilde yönetebiliriz anlamın. Bu yönetimin ilk adımı, bir bütçe geliştirmektir. Paramızın nereye gittiğini ve ne kazandığımızı yakından takip etmemiz gerekir. Aylık düzenli bütçe planı yapmayı da ihmal etmemeliyiz. Gelir ve giderleri takip ederek mali denge kurmaya çalışmalıyız. Bütçe planımız aracılığıyla geleceği nasıl kurtaracağını bilmek ülke ekonomisine de yardımcı olacaktır. Bütçede herhangi bir açık varsa, ikame maliyet kalemlerini gözden geçirmemiz gerekir.

Bir bütçe planı oluşturmak, fonlarımızı doğru bir şekilde yönetmek ve finansal kararlar almak için kişisel ve aile harcamalarımızı, gelir ve gider kalemlerini görüntüleyebiliriz. Bütçemizin basit, gerçekçi, ölçülebilir ve esnek olmasını sağlamalıyız. Bütçenin beklentilerimize ve planlarımıza göre gerçekleşip gerçekleşmediğini mutlaka kontrol etmeliyiz. Bütçe planı belirleyerek finansal bilinci artırabiliriz.

Acil Durumlara Karşı Hazırlıklı Olmalı

Acil durumlarda zorunlu ihtiyaçlarımızı karşılayabilmemiz adına en ideal fikir yatırım yapmak olacaktır. Sağlık, ani gelir kaybı, işsizlik ve doğal afetler gibi acil durumlar için daha önceden yaptığımız yatırımlara başvururuz. Ayrıca, bu gibi kriz dönemlerine karşı hazırlıklı olmak için yatırımlarımızdan oluşan acil durum fonunda yaklaşık üç aylık ihtiyaçlarımızı karşılayacak kadar gelir biriktirebiliriz.