Ev alma yöntemleri arasından biri ile ev sahibi olanların mülklerini kiraya vermeleri durumunda sahip oldukları yasal haklar kadar kiracılarında yasal hakları bulunur. Kiracıların ev kiralarken ev sahipleri ile kira kontratı yapması olası sorunları engeller.

Bir evi kiralamak isteyen kişi öncelikle ev sahibi ile karşılıklı kira kontratı imzalamalı ve kira kontratında yer alan hükümlere de iki tarafın uyması gerekir. Kira kontratında belirlenmiş olan hükümlere uyulmaması durumunda ise hem ev sahibi hem de kiracı sahip olduğu haklar doğrultusunda dava açabilir.

Kiracının Kira Kontratı İle Hakları

Taksitle ev sahibi olamayan ya da herhangi bir şekilde ev sahibi imkânı olmayan kiracıların, kira kontratı imzaladıkları sırada yasal haklarını bilmeleri önemlidir.

Kiracı, evi kiralamadan önce şayet evde bir kusur varsa bu kusurların giderilmesini ev sahibinden talep edebilir. Söz konusu kusurlar ise belirlenen süre dahilinde giderilmez ise bu durumda kiracı, bu masrafı karşılayarak ev sahibine ödemesi gereken kiradan düşebilmekte ya da kiralanan yerin ayıpsız olan bir benzeri ile değiştirilmesini talep edebilmektedir.

Kiralanan evin demirbaş niteliğindeki kısımları ile ilgili tadilatların bedelini ev sahibi karşılamalıdır. Şayet kiracı kendi zevkleri doğrultusunda demirbaş niteliğindeki kısımlarında değişiklik yapmak isterse bu durumda yapacağı masraftan tamamen kiracı sorumludur.

Kiracı, ev sahibine ve kiralanan yere zarar verebilecek bir değişikliğe yol açmamak kaydı ile kiralanan konutu kısmen ya da tamamen bir başkasına kiraya verebileceği gibi kullanım hakkını da bir başkasına devredebilir.

Kira Kontratına Göre Kiracıyı Evden Çıkarma Süresi

Kiracıyı, kira kontrat süresi dolmadan evden çıkaramayan ev sahibi aynı zamanda kira kontrat süresinin dolmasına bir ay kala kiracısına ihtarname çekmelidir. Ev sahibinin kiracısına ihtarname çekmemesi durumunda söz konusu kira kontratı kendiliğinden yenilerek süresiz kontrat niteliğine dönüşür.

Kiraladığı evden yeterince yararlanamadığını düşünen ya da evin problemleri olduğunu düşünen kiracı, kira kontratının süresinin dolmasını beklemeden ve haklı gerekçesini bildirmek sureti ile evden çıkabilir.

Peşinatsız ev sahibi olarak kiradan kurtulmak isteyenler ya da taksitli ev sahibi olmak isteyenler Birikimevim’in sunduğu fırsatlardan yararlanabilirler.