Ev sahibi olmak istiyorsunuz ve size ailenizden kalacak olan miras ile ilgili işlemlerin nasıl ilerleyeceğini merak mı ediyorsunuz? İlk olarak karşınıza çıkan terim veraset ilamı oluyor. Veraset veya veraset ilamı belgesi kişinin vefatından sonra maliki bulunduğu mallardan kimlerin tasarruf edebileceği kime ne kadar bir pay verileceği ve ne kadar hak sahibi olduklarını gösterir evraktır.

Medenin Kanunun 598. Maddesi ile “Mirasçılık Belgesi” olarak tanımlanmıştır. Bu evrak ile vefat eden kişinin tüm malvarlığının kimlere ne oranla pay edileceği net bir şekilde bellidir. Bu sayede size kalan bir ev var ise üstünüze geçirebilir ve ev sahibi olabilirsiniz. Bahse konu veraset ilamını noter kanalı ile veya Sulh Hukuk Mahkemesi kanalı ile alabilirsiniz.
İntikal; Tapu sicillerinde kayıtlı olan ve mal sahibinin vefatı durumunda miras hakkının mirasçılık belgesinde belirtilen kişiler tarafından Medeni Kanun hükümleri çerçevesinde tescil işlemidir. Size miras olarak kalan ve veraset ilamınca hak sahibi olduğunuz malların tapularının üzerinize geçirilmesi işlemine intikal denir.

Vergi Oranları Nasıldır?

Veraset ve intikal vergisinde ilk 380.000,00 TL için % 1 daha sonra gelen 900.000,00 TL için % 3 ödenir. Sonra gelen 1.900.000,00 TL için % 5 daha sonra gelen 3.600.000,00 TL için % 7 ve 6.780.000,00 ve bu tutarı aşan bölümler için % 10 tutarında bir vergi ödemesinin yapılması gerekir. Miras ile kiracıya ev seçeneği sizleri cezp etse de Tapu Müdürlüğü’ne gittiğinizde yukarıdaki tutarlar doğrultusunda yanınızda bir ücret olması gerekir. Tapu üstünüze aldıktan sonra da her yıl belirli bir miktar mülkünüz için emlak vergisi ödeyeceğinizi unutmayınız.

Senetle Ev Almak Avantajlı Mı?

Banka ve diğer tüm seçenekleri düşündünüz bankaların faiz ve vergi oranlarını değerlendirdiniz ve sizleri memnun edecek bir sonuç alamadıysanız güvenilir bir kanaldan senet ile ev almayı da tercih edebilirsiniz. Fakat bu noktada şu husus iyice belirtilmelidir ki; senetlerin zamanı, geri ödeme tutarları ve senetle ev alma kanalınızın güvenilirliği çok önemlidir istenmeyen sorunlar ile karşılaşmamak için bu durumları göz önünde bulundurmanız gerekir.